St.Anna-lambertusparochie

 

Welkom

Sedert september 2000 werkt de parochie van Sint Servaas samen met de

Sint Anna-Lambertus parochie.

Dit betekent dat de priesters in beide parochies actief zijn.

Kapelaan Henyer Garcia