In 1955 kreeg Louis Claessens de opdracht een nieuwe parochie met een eigen kerk in Maastricht-West op te richten. Dit vanwege het feit dat de St. Lambertusparochie steeds verder werd uitgebreid vanwege nieuwbouw. Een deel van de nieuwe parochie behoorde voorheen tot die van St. Lambertus. De naam was snel gevonden: de parochie lag bij…

© 2021 St. Anna-Lambertusparochie  |  website: vormwijzer