In 1955 kreeg Louis Claessens de opdracht een nieuwe parochie met een eigen kerk in Maastricht-West op te richten. Dit vanwege het feit dat de St. Lambertusparochie steeds verder werd uitgebreid vanwege nieuwbouw. Een deel van de nieuwe parochie behoorde voorheen tot die van St. Lambertus.
De naam was snel gevonden: de parochie lag bij het St. Annadal ziekenhuis, het werd dus de St. Annakerk met daarbij de St. Anna-parochie.
Als snel werd er een noodkerk neergezet, ongeveer op de plaats waar nu de flat van de Dr. van Kleefstraat staat, achter de huidige pastorie.
Op 23 april 1956 werd de parochie St. Anna officieel gesticht en werd van de noodkerk gebruik gemaakt. Deze kerk werd heel druk bezocht.
Om geld voor de bouw van een kerk bij elkaar te krijgen werd “actie M5” gehouden. In Maastricht zouden 5 nieuwe kerken gebouwd gaan worden (Anna, Christoffel Caberg, Christus’ Hemelvaart Pottenberg, Nazereth en Mariaberg). Met een bus gingen parochianen van deze parochies op diverse zondagen in het hele bisdom loten aan kerken verkopen. Zo ontstond er een startkapitaal. Ook schonken parochianen geld voor bijvoorbeeld altaar en doopvont.
Op 14 juli 1963 werd de eerste steen voor de nieuw te bouwen kerk gelegd door Mgr. van Odijk. Ook werd toen met de bouw van de pastorie gestart. Alles van de hand van architect Boosten. Aannemer was de firma Smeets, uit de parochie.
Op 27 juli 1964 werd de kerk ingezegend en de noodkerk gesloten. Deze laatste heeft nog jaren gestaan en werd gebruikt door sportverenigingen, de scouting en diverse andere organisaties.
In de loop van de jaren is er nogal wat veranderd in de kerk. Het marmeren altaar dat op trappen stond, werd vervangen door een mobiel altaar en de trappen werden verwijderd. Jaren later werd het altaar uit de St. Lambertuskerk hier geplaatst.
Het tabernakel vond een plaats in de muur tussen altaar en sacristie.
Pastoor Claessens heeft altijd hulp van kapelaans gehad, o.a. Tetteroo, Buschman en niet te vergeten kapelaan Quekel.
Eind jaren 60 van de vorige eeuw werd gestart met beat-missen; uit heel Maastricht en de Belgische omgeving kwamen mensen, jong en oud, hier naar toe. Nachtmissen waren propvol, tot op de trappen naar het altaar zaten jongeren!. Er werd een jongerenkoor opgericht, dat nu onder de naam Alliance nog altijd in de kerk actief is. De vieringen waren eigentijds, waardoor er altijd mensen bleven komen.
In 1981 nam Claessens afscheid van zijn parochie.
Hij werd opgevolgd door Pastoor Jan-Pieter Janssen, die het werk van Claessens voortzette. Hij zette diverse werkgroepen op, er werden vrijwilligers voor allerlei taken gevraagd (voorbeeld een aantal dames heeft toogjes voor de acolieten genaaid), er kwamen lectoren en bouwde het eigentijdse karakter verder uit.
De kerk, met zijn geweldige akoestiek, werd naast voor de eredienst, ook gebruikt voor culturele activiteiten, zoals concerten van o.a. de Maastrichter Staar, Harmonie St. Petrus en Paulus, gastkoren als ook voor bijvoorbeeld diploma-uitreiking van Hogeschool Zuyd.
In 1995 is de St. Annaparochie samengegaan met de St. Lambertusparochie en heette voortaan St. Anna-Lambertusparochie. Dit vanwege de sluiting van de Lambertuskerk.
Het beeld van St. Lambertus staat nu in de Annakerk.
Er werden plannen gemaakt om een parochiezaal te realiseren.
In 2000 nam pastoor Janssen afscheid en werd deken Hanneman ook pastoor van de St. Anna-Lambertus. Er werd een personele unie gevormd met de St..Servaasparochie.
Pastoor-deken Hanneman werd altijd bijgestaan door een kapelaan, meestal vers van het seminarie.
De parochiezaal werd gerealiseerd in 2002.
In 2012 vond Koor Ascension zijn thuisbasis in de Anna-Lambertusparochie.
In 2016 is pastoor-deken Hanneman overleden en opgevolgd door pastoor-deken Dautzenberg, die nu samen met kapelaan Henyer Garcia de het pastoraal team vormt.
In de loop van al die jaren is het kerkbezoek flink geminderd; in 2018 is in de kerk de Lambertuskapel gerealiseerd. Een ruimte waar plaats is voor ongeveer 40 personen, waar in een intiemere sfeer een mis kan worden opgedragen.
In de huidige coronatijd is het leeg in de kerk; 30 personen waar er 600 met gemak passen. Niet dat de kerk voor corona zo vol was, maar ter vergelijking.
Wel wordt de kerk in deze tijd gebruikt voor andere, sociale doeleinden. De huisartsenpraktijk verzorgt er de griep- en coronavaccinatie omdat het in hun praktijk niet corona-proof te realiseren is. Ook het stemmen voor de verkiezingen, dat normaal in de Annazaal plaatsvindt, vindt in maart in de kerk plaats.
In 2020 is besloten dat de parochies in Maastricht-West meer gaan samenwerken. Dat heeft in eerste instantie geleid het ‘ontbinden’ van de samenwerking met St. Servaas en tot een innigere samenwerking met de St.Theresia/St. Jozef parochie. Sinds dit jaar brengen we een gezamenlijk parochieblad uit en er komt binnenkort een gezamenlijke website.

© 2021 St. Anna-Lambertusparochie  |  website: vormwijzer