Klik hier voor het bijdrageformulier St. Anna-Lambertusparochie en St. Theresia-Jozefparochie 2023

Geef vandaag voor de kerk van morgen

Het nieuwe jaar is weer begonnen en dat betekent dat de Actie Kerkbalans weer in zicht komt.

Voor iedereen heeft de kerk een eigen betekenis. Voor de een is het dat markante gebouw in de stad, voor de ander een gemeenschap van gelovigen. Het is de plek waar u viert en rouwt, waar u rust zoekt of tot bezinning komt. Waar u geïnspireerd wordt om het goede te zoeken of om een kaarsje aan te steken als u daar behoefte aan heeft. De plek waar u kunt ontmoeten.

We steunen elkaar op belangrijke momenten in ons leven, maar staan ook voor elkaar klaar op een doodgewone doordeweekse dag.

Die momenten zijn niet in geld te vertalen. Maar dat centrale punt op belangrijke momenten moet wel onderhouden worden. Uw kerk kost geld.

Zoals u wellicht zult weten ontvangt de kerk geen enkele subsidie.

De kerk is puur afhankelijk van de bijdragen van u, onze parochianen. Deze bijdragen bestaan uit collectes, stipendia, kaarsengeld en vooral, uw kerkbijdrage.

In coronatijd hebben de kerken geen enkele financiële steun gekregen, terwijl ze maanden dicht zijn geweest of er veel minder parochianen dan normaal een mis mochten bijwonen en zo een deel van onze inkomsten verloren ging; er brandden immers geen kaarsen en er werden geen collectes gehouden. In die tijd waren er toch financiële verplichtingen, zoals de salarissen van de priester en dirigenten, verzekeringen, verwarming en elektriciteit, onderhoud gebouwen en zo meer.

En ook nu de energieprijzen naar recordhoogte zijn gestegen, moeten wij flink in de buidel tasten. De verwarming staat al lager om zo energie en dus geld te besparen. En de energietoelagen van €190,00 in november en december hebben wij niet ontvangen.

Al met al heeft onze parochie financieel geen goede jaren achter de rug, we hebben onze reserves flink moeten aanspreken. Ook door het overlijden van kerkbijdragers wordt ons reservepotje steeds minder aangevuld.

De kerk is niet alleen voor ons maar ook voor de generaties na ons van grote waarde. Daarom is het nu tijd om weer vooruit te kijken. Zodat we ook in de toekomst van betekenis kunnen zijn voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken. Door vandaag te geven, maken we de kerk van morgen mogelijk.

Er zullen onder u zeker mensen zijn die onze kerkgemeenschap een warm hart toedragen, maar nog geen regelmatige kerkbijdrager zijn. Ik wil u vragen, start daar dan nu mee en doneer periodiek een bedrag aan onze parochie.

Achter in de kerk vindt u info-folders en formulieren die u in kunt vullen. Dit kan direct in de kerk, maar u kunt dat ook thuis op uw gemak doen en het formulier dan retourneren. Ook kunt u op deze pagina op de link bovenaan de pagina of hier drukken om het formulier digitaal in te vullen en te versturen. 

Bent u al bijdrager, dan vragen wij u om na te denken of u eventueel uw periodieke bijdrage wilt verhogen.

Ook is het mogelijk om een eenmalige bijdrage te doen. Deze kunt u in de collectebussen achter in de kerk deponeren, maar ook overmaken naar

Rekeningnummer: NL 70 INGB 0679 8150 15

t.n.v.                              St. Anna-Lambertusparochie Maastricht

o.v.v.                             kerkbijdrage, naam deelnemer

of

Rekeningnummer    NL84 INGB 0001 4861 00

t.n.v.                              R.K. St. Jozef en St. Theresiaparochie

o.v.v.                             kerkbijdrage, naam deelnemer.

Heeft u nog vragen of lukt het u niet het formulier in te vullen, neem dan contact op met het parochiebureau, dat op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend geopend is van 9.00- 12.00u en op dinsdag- en donderdagmorgen van 10.30 – 12.30u.

Alvast veel dank voor uw bijdrage! Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat. Op naar de kerk van morgen.

Het kerkbestuur, pastoor Schols en kapelaan Pethuru zijn u hiervoor zeer erkentelijk en dankbaar.