Zaterdag 10 juli werd bekend dat de bisschop Nicholas Pethuru (33) benoemd heeft als kapelaan in de parochies St. Anna-Lambertus en St. Servaas. Hij zal hier kapelaan Henyer García opvolgen, die een benoeming in Assen heeft gekregen.

Nicholas Pethuru is afkomstig uit Sri Lanka en daar in mei van dit jaar tot priester gewijd.

Op het ogenblik is hij werkzaam in de parochies in Geleen.

De nieuwe kapelaan zal begin/medio september met zijn werkzaamheden in Maastricht beginnen.

© 2021 St. Anna-Lambertusparochie  |  website: vormwijzer