Vanaf 25-09-2021 geldt het volgende door het bisdom vastgestelde coronaprotocol dat wij tijdens de diensten handhaven:

Kerkgangers hoeven zich niet meer van te voren aan te melden en hoeven niet meer geregistreerd te worden

Bezoekers van vieringen hoeven geen coronatoegangsbewijs te laten zien omdat dit niet past bij het karakter van de Kerk.

Bij betreden van de kerk wordt u verzocht uw handen te ontsmetten met een desinfecteringsmiddel dat op de tafels aan de ingang van de kerk staat.
Hier vindt u ook de misboekjes; deze liggen ook in de bakjes die in het middenpad staan.
U kunt geen gebruik maken van de wijwaterbakjes.

de 1,5m regeling ook in de kerken afgeschaft. Toch wordt u verzocht afstand te houden. De bordjes “ZITPLAATS” laten we nog even op de banken liggen.

Gelovigen wordt uitdrukkelijk gevraagd om rekening met elkaar te houden zowel bij het kiezen van een plaats als bij het lopen door de kerk.

Er mag weer volkszang en koorzang plaatsvinden, mits voldoende ventilatie mogelijk is. De koren zullen wel nog de 1,5m regeling moeten handhaven en alle RIVM-regels voor koorzangers.

De collecte wordt door een collectant gedaan; de mandjes worden niet doorgegeven.
Achter in de kerk en bij de uitgangen staan collectebussen waarin u een extra donatie kunt doen. De kerk kan die in deze moeilijke tijd goed gebruiken.

De kerkgangers gaan naar de priester om de communie te ontvangen; bank voor bank sluit men aan in de rij; hou a.u.b. voldoende afstand!

Voor en na een mis wordt goed geventileerd; indien de temperatuur het toelaat blijven de deuren van de kerk tijdens de vieringen geopend om voor voldoende ventilatie te zorgen.

Voor het overige verzoeken wij u vriendelijk, doch zeer dringend, om de algemene maatregelen in acht te nemen zoals: houd altijd afstand van elkaar met minimaal 1,5 meter, geen handen schudden, hoesten en niesten in uw elleboog en thuisblijven bij de geringste klachten.