Het protocol (door het bisdom vastgesteld) dat wij tijdens de diensten handhaven ziet er als volgt uit:
Aantal toegestane personen per viering is vastgesteld op 70, tijdens een uitvaart 100.
Voor mis in het weekend is vooraf aanmelden noodzakelijk.
Dat kan op maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 -12.00 uur via 043-3432929.
Geef uw naam, uw telefoonnummer en de mis die u wil bijwonen door.
Uiteraard wordt er vertrouwelijk met uw gegevens omgegaan.

U kunt de kerk alleen via de hoofdingang aan de Via Regia betreden.
Bij binnenkomst in de kerk wordt u verzocht een mondmasker te dragen, zeker totdat u op uw plaats zit, maar liefst gedurende de hele viering. Ook bij het verlaten van de kerk draagt u een mondmasker.

Er staan ontvangers klaar waarbij u zich meldt.
Vervolgens kunt u uw handen ontsmetten met een desinfecteringsmiddel dat op de tafels aan de ingang van de kerk staat.
Hier vindt u ook de misboekjes; deze liggen ook in de bakjes die in het middenpad staan.
U kunt geen gebruik maken van de wijwaterbakjes.

U kunt gaan zitten op de plaatsen in de banken waar een bordje “ZITPLAATS” is bevestigd. Alleen personen uit een huishouden kunnen naast elkaar plaatsnemen.

Er zal geen koorzang en/of samenzang plaatsvinden; alleen de priester of cantor zingt.

De collecte wordt door een collectant gedaan; de mandjes worden niet doorgegeven.
Achter in de kerk en bij de uitgangen staan collectebussen waarin u een extra donatie kunt doen. De kerk kan die in deze moeilijke tijd goed gebruiken.

De priester reikt de communie aan de mensen in de bank uit, zodoende zijn er heel weinig loopbewegingen.

Voor en na een mis wordt goed geventileerd; indien de temperatuur het toelaat blijven de deuren van de kerk tijdens de vieringen geopend om voor voldoende ventilatie te zorgen.

U verlaat de kerk via de zij-uitgangen en neemt het misboekje mee naar huis.

Voor het overige verzoeken wij u vriendelijk, doch zeer dringend, om de algemene maatregelen in acht te nemen zoals: houd altijd afstand van elkaar met minimaal 1,5 meter, geen handen schudden, hoesten en niesten in uw elleboog en thuisblijven bij de geringste klachten.