Vanaf 25-09-2021 geldt het volgende door het bisdom vastgestelde coronaprotocol dat wij tijdens de diensten handhaven:

Kerkgangers hoeven zich niet meer van te voren aan te melden en hoeven niet meer geregistreerd te worden

Bezoekers van vieringen hoeven geen coronatoegangsbewijs te laten zien omdat dit niet past bij het karakter van de Kerk.

Bij betreden van de kerk wordt u verzocht uw handen te ontsmetten met een desinfecteringsmiddel in de zuil aan de ingang.

U kunt geen gebruik maken van de wijwaterbakjes.

De 1,5m regeling is ook in de kerken afgeschaft. Toch wordt u verzocht afstand te houden.

Gelovigen wordt uitdrukkelijk gevraagd om rekening met elkaar te houden zowel bij het kiezen van een plaats als bij het lopen door de kerk.

Er mag weer volkszang en koorzang plaatsvinden, mits voldoende ventilatie mogelijk is. De koren zullen wel nog de 1,5m regeling moeten handhaven en alle RIVM-regels voor koorzangers.

Uw gave in de collecte kunt u bij het uitgaan deponeren in het daarvoor bedoelde mandje op het tafeltje bij de uitgang. Uw bijdrage wordt zeer gewaardeerd.

De kerkgangers gaan naar de priester om de communie te ontvangen; bank voor bank sluit men aan in de rij; hou hierbij a.u.b. voldoende afstand!

Voor en na een mis wordt goed geventileerd; indien de temperatuur het toelaat blijven de deuren van de kerk tijdens de vieringen geopend om voor voldoende ventilatie te zorgen.

Voor het overige verzoeken wij u vriendelijk, doch zeer dringend, om de algemene maatregelen in acht te nemen zoals:  geen handen schudden, hoesten en niesten in uw elleboog en thuisblijven bij de geringste klachten. Respecteer ieders ruimte en zorg ervoor dat elke bezoeker zich veilig voelt in onze kerken.