Het protocol (door het bisdom vastgesteld) dat wij tijdens de diensten handhaven ziet er als volgt uit:

Aantal toegestane personen per viering is vastgesteld op 30.

U wordt verwelkomd door een lid van het kerkbestuur of een ander parochielid aan de ingang van de kerk. Volg s.v.p. de instructies van deze medewerker op. Voor evt. vragen op- of aanmerkingen kunt u bij deze persoon terecht.
Vervolgens wordt u verzocht uw handen te ontsmetten met een desinfecteringsmiddel welk aan de ingang van de kerk staat en een mond/neusmasker op te zetten.
U volgt de aanwijzingen op de vloer van de kerk, voor wat betreft de looprichting bij het binnenkomen en naar buiten gaan.
U kunt gaan zitten in de banken die niet door een koord zijn afgesloten en op de zitplaatsen welke zijn gemarkeerd met een gele sticker. Alleen personen uit een huishouden kunnen naast elkaar plaatsnemen.
U kunt geen gebruik maken van de wijwaterbakjes.
De toiletten in de kerk blijven gesloten.
Er zal geen koorzang en/of samenzang plaatsvinden.
Deelname aan de collecte is vóór of ná de H. Mis mogelijk in de daarvoor bestemde mandjes aan de in- c.q. uitgang van de kerk. Ook buiten de diensten kunt u uw gaven kwijt op onze website bij de online H. Mis. Of via deze link: Collecte
De deuren van de kerken blijven tijdens de vieringen geopend om voor voldoende ventilatie te zorgen.
Voor het overige verzoeken wij u vriendelijk, doch zeer dringend, om de algemene maatregelen in acht te nemen zoals: houd altijd afstand van elkaar met minimaal 1,5 meter, geen handen schudden, hoesten en niesten in uw elleboog en thuisblijven bij de geringste klachten.