In memoriam Pastoor Andries van den Berg

Op zaterdag 2 juli en zondag 3 juli 2022 heeft in de St.Theresia-Jozefkapel de zeswekendienst van pastoor Van den Berg plaats gevonden.
—————————————————————————————
Pastoor Andries van den Berg overleden

In het ziekenhuis in Maastricht is zondag 8 mei pastoor Andries van den Berg overleden. Hij is 75 jaar geworden. De uitvaart is op zaterdag 14 mei vanuit zijn eigen parochiekerk van de H. Theresia in Maastricht.

Andries van den Berg werd op 28 oktober 1946 in Zwolle geboren. Hij koos op latere leeftijd voor het priesterschap en volgde zijn opleiding aan het grootseminarie Rolduc in Kerkrade. Op 5 juni 1982 werd hij tot priester gewijd. Hij zou komende maand zijn 40-jarig priesterfeest vieren.

Na zijn wijding werd hij op 6 juni 1982 benoemd tot kapelaan in de parochie H. Jozef in Tegelen, waar hij sinds 20 september 1981 al diaken-assistent was. Vervolgens werd Van den Berg met ingang van 1 augustus 1983 benoemd tot kapelaan van de parochie HH. Monulfus en Gondulfus in Maastricht en kreeg tevens de opdracht zijn theologische studies voort te zetten aan de Katholieke Universiteit Louvain-La-Neuve in België.

Met ingang van 1 september 1985 werd hij benoemd tot pastoor van de parochie H. Hart van Jezus in Roermond. Vier jaar later werd hij met ingang van 15 december 1989 benoemd tot pastoor van de parochie H. Jozef in Maastricht en met ingang van 1 februari 1992 tevens tot pastoor van de parochie H. Theresia in Maastricht.

Gepland was dat Van den Berg over enkele weken eervol ontslag zou krijgen als pastoor. Hij was voornemens zich daarna in Leiden te vestigen. Maar enkele weken geleden werd hij onverwacht in het ziekenhuis opgenomen. Daar is hij afgelopen zondag overleden.

Op vrijdag 13 mei is er om 19.00 uur in de Basiliek van de H. Servatius de H. Mis mede tot zijn intentie. De plechtige uitvaartdienst is voor iedereen toegankelijk en vindt plaats op zaterdag 14 mei 2022 om 11.00 uur in de parochiekerk van de H. Theresia in Maastricht. Aansluitend wordt hij in besloten kring begraven op begraafplaats Bovens te Heer, Maastricht.

Afscheid nemen van pastoor Van den Berg kunt u bij Sassen Dielemans Dickhaut Uitvaartverzorgers, St. Maartenslaan 101 (hoek Wycker Grachtstraat), Maastricht, op donderdag en vrijdagmiddag tussen 16.30 uur en 17.30 uur.

A. van den Berg

Pastoor