Pastoor

A. van den Berg

Pastoor
+31 433215591

Andries van den Berg is in 1989 aangesteld door het bisdom als pastoor van de Sint Jozefkerk te Maastricht. In .1992 zijn de parochies St. Jozef en St. Theresia een samenwerkingsverband aangegaan en is Pastoor v.d. Berg in beide parochies werkzaam.

Het bezoekadres van pastoor Andries van den Berg is:
Pastorie St. Theresiakerk, St. Theresiaplein 8, 6213 CG Maastricht

Bestuursleden

Dhr. Th. Thuis

Vice-voorzitter

Dhr. H. Pfeil

Secretaris

Dhr. J. Quick

Penningmeester

Mw. Hermse-Buijs

Lid

Mw. Houben-Westenberg

adviseur