Pastoor

John Dautzenberg

Pastoor Deken
+31 43 3212082
Pastoor John Dautzenberg is geboren in 1963 en groeide op in Kerkrade-Chèvremont. Hij begon zijn priesteropleiding in 1985 aan het Grootseminarie Rolduc. In 1991 werd hij tot diaken gewijd en een jaar later tot priester. Tot 1997 werkte hij als kapelaan waarna hij vervolgens als pastoor benoemd werd in Tegelen waar hij 19 jaar lang met veel plezier werkte totdat hij werd gevraagd door het bisdom om deken Hanneman in Maastricht op te volgen.

Het bezoekadres van pastoor John Dautzenberg is:
Pastorie St. Servaas, Keizer Karelplein 3, 6211 TC Maastricht

Kapelaan

Henyer Garcia

Kapelaan
+31 43 3432929
Kapelaan Henyer Garcia is in 1987 geboren in Maracaibo (Venezuela). In september 2005 kwam hij naar Nederland om zijn priesteropleiding te beginnen aan Grootseminarie Redemptoris Mater van het Bisdom Roermond. Van  2007 tot 2013 volgde hij de priesteropleiding in Rolduc. Vervolgens ging hij naar Zuid-Afrika voor een missiestage. In juni 2016 keerde hij terug naar Nederland om zich voor te bereiden op zijn diakenwijding in oktober 2016 en zijn priesterwijding in juni 2017. Sinds september 2016 is hij werkzaam als kapelaan in de St. Anna-Lambertusparochie en de St. Servaasparochie.

Het bezoekadres van kapelaan Henyer Garcia is:
Pastorie St. Anna-Lambertus, Dr. van Kleefstraat 12, 6217 JJ Maastricht

Bestuursleden

Dhr. W. Thomissen

Gebouw

Mevr. M.J.H. Bruijnzeels

Secretaris

Dhr. W.J.M.G. Eurlings

Penningmeester

Mevr. D.J.H.M. Hochstenbach

Interieur en huishoudelijke zaken