Pastoor

John Dautzenberg

Pastoor Deken
+31 43 3212082
Pastoor John Dautzenberg is geboren in 1963 en groeide op in Kerkrade-Chèvremont. Hij begon zijn priesteropleiding in 1985 aan het Grootseminarie Rolduc. In 1991 werd hij tot diaken gewijd en een jaar later tot priester. Tot 1997 werkte hij als kapelaan waarna hij vervolgens als pastoor benoemd werd in Tegelen waar hij 19 jaar lang met veel plezier werkte totdat hij werd gevraagd door het bisdom om deken Hanneman in Maastricht op te volgen.

Het bezoekadres van pastoor John Dautzenberg is:
Pastorie St. Servaas, Keizer Karelplein 3, 6211 TC Maastricht

Kapelaan

Nicholas Pethura

Kapelaan
+31 43 3432929
Kapelaan Nicholas Pethura is in 1987 geboren in Sri Lanka. Daar studeerde hij Engels aan het klein-seminarie. Vervolgens ging hij 3 jaar naar het groot-seminarie om filosofie te studeren, waarna hem gevraagd werd om in Nederland zijn opleiding te vervolgen. In 2014 kwam hij naar Nederland en na zijn priesteropleiding op grootseminarie Rolduc kreeg hij in juni 2020 een benoeming in Geleen als kapelaan. Zijn diakenwijding vond plaats in oktober 2020 in Roermond en zijn priesterwijding in mei 2021 in zijn eigen bisdom Batticaloa in Sri Lanka. In juli 2021 kreeg hij een benoeming als kapelaan in de St. Anna-Lambertusparochie en de St. Servaasparochie en is daar sinds september 2021 werkzaam.

Het bezoekadres van kapelaan Nicholas Pethuru is:
Pastorie St. Anna-Lambertus, Dr. van Kleefstraat 12, 6217 JJ Maastricht

Bestuursleden

Dhr. W. Thomissen

Dhr. Th. Thuis

Mw. M. Bruijnzeels

Dhr. H. Pfeil

Dhr. J. Devens

Mw. I. Hermse

Mw. D. Hochstenbach