Geachte parochianen,

In verband met het schrijnende tekort aan priesters in onze parochies zien wij ons genoodzaakt het aantal H. Missen in de St. Theresia-Jozefkapel en in de St. Anna-Lambertuskerk te reduceren.
Dit betekent concreet het volgende:

Met ingang van 1 oktober as. worden komen de H. Missen op zondagochtend om 11.30 uur te vervallen in de St. Theresiakerk-Jozefkapel

Op zaterdagavond is de H. Mis in de St. Theresia-Jozefkapel nog steeds om 17.30 uur

In de St. Anna-Lambertuskerk vervalt de H. Mis van 19.00 uur op zaterdagavond.

Op zondagochtend is de H. Mis in de St. Anna-Lambertuskerk om 10.00 uur

Het kerkbestuur

© 2021 St. Anna-Lambertusparochie  |  website: vormwijzer